Máme se bát umělé inteligence?

Máme se bát umělé inteligence?

Jednou se nás náš klient zeptal, jestli při zpracování firemních procesů neudělá umělá inteligence chybu a svévolně se nerozhodne měnit definovaný postup. Najednou jsem si uvědomil, že je kolem umělé inteligence a neuronových sítí velký oblak nejasností, které se pokusím v tomto příspěvku objasnit.

Nejdřív se pokusím vysvětlit, jak funguje umělá inteligence. Je to velmi jednoduché. Máte hromadu informací na vstupu a k těmto informacím správný výsledek. Když šikovně podstrčíte neuronové síti tyto informace, dovede se naučit, zobecnit, jak tyto informace správně rozpoznat a zařadit na správný výstup. Jedná se o velké zjednodušení, ale z­ principu to tak funguje.

Jenže umělá inteligence není samospásná, musíte jí nějak pomoct. Musíte jí ony informace správně popsat, aby s nimi uměla pracovat.

Takže jak vlastně funguje naše umělá inteligence Aiviro a je nebezpečná? Dělá si co chce? Uvedu jeden častý příklad, který řešíme u klientů:
Robote, emailem ti přijde faktura, vytěž ji a hodnoty z ní vlož do ERP systému. Výslednou fakturu archivuj na síťový disk. Pokud se ti to všechno povedlo, přesuň email do složky Robot, pokud se ti to nepovedlo, přesuň email do složky Manuál a pošli o tom zprávu lidem.

Umělá inteligence má přístup do emailu a do ERP systému. Máte se bát, že tam udělá paseku? Že si tam bude dělat co chce? Vůbec ne. Naše neuronová síť pouze hledá a rozpoznává jednotlivé elementy například na faktuře a s těmi potom dál pracuje klasicky program. Ten je jasně definovaný a kontroluje hodnoty, které umělá inteligence načte. Například datum je jasně rozpoznatelné, má daný formát. Nebo IČ firmy je jasně rozpoznatelné. Stejně tak i částka. Další postup je již programově daný a umělá inteligence opět nastupuje při ukládání dat v ERP systému.


Další příspěvky...

obchod@aiviro.com