Aiviro logo

Aiviro Editor - návod na použití pomocí RDP

Vysvětlení principu použití

Princip fungování celého systému je jednoduchý. Pomocí Editoru ukazujete jako uživatel postupně kroky, které má následně robot opakovat. Optimální je připojit se pomocí Editoru na vzdálenou Windows plochu, ve které bude vzdáleně robot pracovat, pomocí Windows Remote Desktop Protokolu (RDP). Poté uvidíte přesně to co vidí robot a pomocí sady příkazů skládáte postup, který má robot provádět.

Následně nám výsledek pošlete a náš team specialistů tento postup přemění ve stabilní běh robota bez lidského zásahu.

Samozřejmě můžete jednodušší úkoly vytvářet a spouštět i sami od sebe.

Návod

Nejdřív si do počítače s Windows 10 a novější stáhněte exe soubor a spusťte jej.

Poté zadejte licenční klíče (Client ID a API key), které vám přišly emailem a potvrďte OK.

none provided

Teď vytvořte připojení pro robota (klávesa Shift+R nebo ikona 🤖 vlevo v toolbaru)

none provided

Vyberte Robot type konkrétně RDP (Windows Remote Desktop Protokol)

Zadejte název tohoto připojení, zvolte sami Profile name.

Následně vyplňte nastavení pro připojení do Windows (pokud nevíte, vaše IT oddělení vám poradí), kde bude robot pracovat. Ideální je, když má robot svoji identitu ve Windows. Můžete se také připojit pod vašim osobním účtem, ale spíše na testování.

Address - buď IP adresa, nebo url adresa k Windows

Username - uživatelský účet, pod kterým se bude robot přihlašovat

Password - heslo k tomuto účtu, je možné heslo uložit (tlačítko Save Profile), pokud máte váš počítač kryptovaný a zabezpečený, pokud ne, doporučujeme heslo neukládat (trojúhelník vedle tlačítka Save Profile a zvolíte Save without Password).

Hesla nikam nezasíláme, jsou uložena jen u vás na počítači, pokud tak zvolíte.

Po uložení profilu pomocí Save Profile se na robota připojte pomocí tlačítka Connect, nebo stačí dvojkliknout na jméno profilu v seznamu vlevo od nasstavení.

Pokud jste zadali přístupové údaje správně, tak se zobrazí uvnitř Editoru plocha vzdáleného počíteče. Pokud se nedaří, kontaktujete prosím vaše IT oddělení.

Optimální je zobrazit Editor přes celou obrazovku.

none provided

V pravé části Editoru vidíte nahoře Commands, kde se budou skládat vámi zadané příkazy pro robota. Pod ním bude seznam použitých proměnných Variables. Ty ale přesahují úroveň tohoto návodu.

Aktuálně tedy vidíte živý obraz z plochy vzdáleného počítače, pokud je na ploše nějaké okno, nebo aplikace navíc, lze Editor přepnout do ovládacího reřimu zatrhnutím ☑ Grab Input a tím dostat Editor do režimu přímého ovládání bez nahrávání akcí, můžete zavřít aplikace, nebo okna, které do nahrávání nepatří.

Až je vzdálená plocha ve správném stavu, opět odškrtněte volbu □ Grap Input.

Abychom obraz vzdálené plochy zmrazili a podívali se, jak jej vidí Robot Aiviro, zmáčkněte ikonu 🔍 Lupy nebo klávesu Ctrl+E.

none provided

Zde je vidět detail, robot vyznačí elementy uživatelského rozhraní, které pozná a když nad tímto elementem kliknete pravým tlačítkem myši, můžete mu zadávat instrukce.

none provided

Když kliknete pravým tlačítkem myši například na ikoně Google Chrome (ne na textu)

none provided

Můžete robotovi sdělit, ať dvojklikne levým tlačítkem myši.

Zobrazí se následující okno, ve kterém vidíte detailní instrukci pro robota. Našel ikonu s textem Google Chrome a dvojklikne na ni.

none provided

Když tuto akci potvrdíte OK, uloží se doprava do sekce Commands.

none provided

Akce se rovnou provede, protože máte zatrhnutou volbu ☑ Auto Execute v toolbaru vlevo nahoře. Občas se stává, že zapomenete vypnout volbu Grab Input, tak se kliky provádí víckrát.

Pokud se akci podařilo provést, je zvýrazněna zeleně, pokud ne, červeně.

S akcemi v sekci Commands lze dále pracovat. Pravým tlačítkem myši vyvoláte možnosti. To ale překračuje rozsah tohoto návodu.

Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si školení Aiviro Editoru, budu se vám rád věnovat!

Dominik Pospíšil

Dominik.Pospisil@Aiviro.com

‭+420 733 614 351‬