Aiviro - Automatizace práce v kanceláři

Přinášíme firmám rychlejší růst a vyšší efektivitu automatizací rutiny


Aiviro pomáhá lidem a firmám k vyšší efektivitě


Máte problém sehnat pracovníky?

Na českém pracovní trhu neustále klesá počet aktivních pracovníků, máme řešení. U nás čekají zástupy robotů na vaši práci.


Potřebujete zefektivnit procesy?

Pomocí našich robotů můžete automatizovat procesy. Výrazně zrychlíte rutinní práci a navíc roboti jsou v práci 24/7.


Nemáte čas v práci ani na kafe?

Naši roboti pomáhají lidem od nezáživné práce, kterou zvládnou sami. Lidé pak roboty jen zkontrolují...

Filip představuje Aiviro

Co říkají studie?

Přínosy zavedení RPA jsou značné. Návratnost byla zaznamenána za méně než 12 měsíců, přičemž roboti zajišťují v průměru 20 % kapacity na plný úvazek (FTE). RPA nadále splňuje a překonává očekávání v mnoha dimenzích, včetně: zlepšení shody (92 %), zlepšení kvality / přesnosti (90 %), zvýšení produktivity (86 %), snížení nákladů (59 %).

Naši roboti pomáhají na těchto odděleních


Účtárna

Z naší zkušenosti Aiviro zvládne většinu rutiny, jako zpracování faktur včetně položek, připravit poklady pro mzdy a stahování bankovních výpisů.


Obchodní oddělení

Aiviro dokáže vytvářet nabídku, přijmout objednávku, aktualizovat databázi zákazníků a vyhledat nové zákaníky.


Personální oddělení

Pomáhá při náboru nových lidí, při přijetí nebo odchodu zaměstnance jim přidělí přístupy, počáteční úkoly a mnoho dalšího.


Česká tisková kancelář

"Ve světě informací je spolehlivost a rychlost cenným artiklem. Aiviro Robot pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, je rychlý, spolehlivý, vyhledává informace z veřejných rejstříků a předává je redaktorům. Díky Aiviro Robotu máme více času na zpracování aktuálních zpráv."

Jaroslav Kábele - Ředitel pro strategii a rozvoj ČTK


Přečtěte náš blog...

obchod@aiviro.com